Joker 2021 speakers

Josh Long VMware
Aleksey Shipilev Red Hat
Dmitry Konstantinov Netcracker
Evgeny Borisov EPAM

Talk(s)

Oleh Dokuka VMware

Talk(s)

Evgeny Mandrikov SonarSource

Talk(s)

Alexey Nesterov VMware

Talk(s)

Fedor Sazonov
Fedor Sazonov Sber
Ilya Sazonov
Ilya Sazonov Vsegda.Da
Vladimir Ozerov Querify Labs
Dmitry Bugaychenko
Dmitry Bugaychenko Sber
Dmitry Chuyko BellSoft
Franck Pachot Yugabyte
Nikita Povarov
Nikita Povarov JetBrains
Matt Raible Okta
Roman Poborchy
Roman Poborchy JetBrains
Andres Almiray Oracle
Pasha Finkelstein JetBrains
Andrey Belyaev Haulmont
Erik Österlund Oracle
Roman Kennke Red Hat
Karin-Aleksandra Monoid
Aleksander Nozik JetBrains Research
Geoffrey De Smet Red Hat
Aleksandr Kozhenkov GridGain
Julien Ponge Red Hat
Leonid Startsev JetBrains
Andrew Dinn
Andrew Dinn Red Hat
Mark Paluch VMware
Steve Poole Sonatype